انتخاب منابع اطلاعاتی

0

انتخاب منابع اطلاعاتی

نویسنده: جبل لامبرت
مترجم: مهری صدیقی
فرمت: PDF
زبان: فارسی

یکی از اصلی ترین مسئولیتهای هر کتابخانه و مرکز اطلا ع رسانی، انتخاب اطلاعات مناسب می باشد. می توان گفت که تمامی فعالیت های دیگر، از خدمات پرس وجو گرفته تا امکانات فتوکپی، بطور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با انتخاب منابع اطلاعاتی می باشد. بهر حال برخلاف آنچه که دیگران ممکن است تصور کنند، انتخاب منابع هرگز کار ساده ای نبوده؛ خدمات اطلاع رسانی از هر نوع عمومی، دانشگاهی یا تجاری که باشد، نیازهای فراوان مراجعان در مقابل بودجه های موجود، همواره یکی از دغدغده های عمده در حرفه ی اطلاع رسانی بوده است. در طی دهه ١٩٩٠ این موازنه، با توجه به پیچیده تر شدن فرآیند انتخاب، مشکل تر گردید . این پیچیدگی را می توان به عوامل مختلف، بخشی فناورانه و بخشی اقتصادی نسبت داد …

دریافت کتاب

منبع :امید ایران

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here