مدیریت دانش

0

مدیریت دانش

نویسنده: سید علی اکبر احمدی
تعداد صفحات: ۵۲۱
فرمت: PDF
زبان: فارسی

در کتاب مدیریت دانش، دانش به عنوان سرمایه پنهان یک سازمان مورد بحث قرار گرفته و الگوها و مدلهای مختلف اجرای مدیریت دانش در سازمانها به تفصیل بیان شده است که یکی از جامع ترین منابع در مورد مدیریت دانش می باشد. کتاب مدیریت دانش توسط انتشارات دانشگاه پیام نور جهت استفاده دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد تالیف گردیده است.

دریافت کتاب

منبع :تک کتاب

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here