مبانی مدیریت سرمایه گذاری

0

tanha-1-zamin-darim

نویسنده: محمد قجر
تعداد صفحات: ۴۷
فرمت: PDF
زبان: فارسی

سرمایه گذاری (Investment) عبارت است از هرگونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر (که معمولاً مشخص است) به امید به دست آوردن ارزشی در زمان آینده (که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است). به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است به دست آورد؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید به دست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده. سرمایه گذاری را به روش های مختلفی تقسیم بندی می کنند…

دریافت کتاب

منبع :کتاب سبز

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here