شاخص های BCWS و BCWP در مدیریت پروژه

0

شاخص های BCWS و BCWP در مدیریت پروژه

نویسنده: بابک سالک مهدی
تعداد صفحات: ۱۱
فرمت: PDF
زبان: فارسی
BCWS یا Cost of work scheduled budgeted میزان هزینه با معیار برنامه اولیه (Baseline) تا تاریخ وضعیت را نشان می دهد. ویژگی خاص این فیلد وابستگی آن به تاریخ وضعیت می‌باشد، به ترتیبی که با تغییر تاریخ وضعیت مقادیر BCWS مجددا محاسبه می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود که از این فیلد برای محاسبه میزان پیشرفت برنامه‌ای اطلاع استفاده شود.
برای مثال فرض کنید بخواهیم میزان پیشرفت (لازم) برنامه‌ای را برای یک فعالیت در تاریخ مشخصی محاسبه کنیم. یعنی می‌خواهیم بدانیم در این تاریخ مطابق با برنامه زمان‌بندی اولی (Baseline) میزان پیشرفت این فعالیت چه عددی باید باشد. در صورتیکه تاریخ وضعیت پروژه را برروی تاریخ مورد نظر تنظیم کنیم، فیلد BCWS نمایانگر بخشی از هزینه این فعالیت است که تا این تاریخ مطابق با برنامه بایستی تحقق می‌یافته است. به این ترتیب نسبت BCWS به هزینه برنامه (Baseline Cost) نمایانگر میزان پیشرفتی‌خواهد بود که تا این تاریخ می‌بایستی حاصل می‌شده است.

دریافت کتاب

منبع :کتاب سبز

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here