Construction Modeling In The Revit Architecture 2015

Construction Modeling In The Revit Architecture 2015

نویسنده: قاسم آریانی
تعداد صفحات:۴۴
فرمت: PDF
زبان: فارسی

در نرم افزار Revit از ورژن ۲۰۱۱ به بالا دو عنوان part و assemblies اضافه شده است که در پروژه های اجرایی بسیار دارای اهمیت می باشد. این ابزار به شما کمک می کنند تا خروجی بسیار دقیق تری داشته باشد و همچنین برای طراحی نیز دست شما را بازتر می کند.
– Parts (قطعه بندی): شما می توانید یک مدل را به بخش های مجزا و جداگانه ای که هر Part می تواند به طور مستقل متره و برنامه ریزی (scheduled) ،برچسب  گذاری(tagged) ،فیلتر شدن (filtered) ،صادر کردن (exported) استفاده شود و همچنین می توانید یک بخش را به بخش های کوچک تر تقسیم بندی کنید. هنگامی که عنصر اصلی را ویرایش می کنید،Part ها به صورت خودکاربر اساس هر گونه تغییرات به روز می شوند. ویرایش یک Part تاثیری بروی عنصر اصلی ندارد.
– Assemblies (مونتاژ یا سرهم کردن): شما می توانید هر تعداد از عناصر را برای ایجاد assembly انتخاب کنید. عناصری که در assembly استفاده کردید، می تواند به صورت تکی نیز دستکاری شوند. هر assembly منحصرا، نشان دهنده یک نوع assembly جداگانه، و شما می توانید این نمونه را در هر مدلی از پروژه که نیاز دارید قرار دهید. تغییرات در Assemblies پیرو تغییرات در مدل هستند، و تیپ های مختلف ساخته شده و بروز رسانی می شوند.
Assemblies می توانند ویرایش شوند (edited )، برچسب گذاری(tagged )، متره و زمانبندی (scheduled) و فیلتر(filtered) شوند.
دیدهای مونتاژی به عنوان تیپ های مونتاژ در Project Browser لیست می شوند و می توانید در صورت نیاز آنها را در شیت قرار دهید.

دریافت کتاب

منبع :کتابناک

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here