آشنایی عمومی با راه آهن

آشنایی عمومی با راه آهن

نویسنده: شرکت مهندسین مشاور شهاب تردد
تعداد صفحات: ۷۳
فرمت: PDF
زبان: فارسی
مقررات عمومی سیر و حرکت مجموعه ای مشتمل بر دستورالعمل های فنی و ایمنی است که در رابطه با وظایف مامورین ( اعم از مامورین راه آهن و شرکت های غیردولتی مرتبط با بخش حمل و نقل ) و نحوه عملیات و نظارت آنان بر امور سیر و حرکت قطارها و سایر وسایط نقلیه راه آهن و تامین ایمنی سیر آنها و نیز سلامت کارکنان راه آهن و بخش های غیردولتی و همچنین مسافرین تدوین گردیده است. کلیه کارکنان اعم از کارکنان راه آهن و بخش غیردولتی مرتبط با امور سیر و حرکت قطارها و وسایط نقلیه ریلی، از هر صنفی که باشند بایستی در حفظ و سلامت مسافران و مامورین راه آهن، حفظ و نگهداری و ایمنی وسایط نقلیه و محمولات آنها و همچنین اموال راه آهن که در اختیار دارند کوشا باشند و برای تامین این منظور با کمال علاقه مندی از دستورالعمل ها و مقررات مربوط به وظایف و روش های اجرائی عملیات آنان پیروی نموده و به اجراء گذارند.

دریافت کتاب

منبع :کتاب سبز

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here