مدیریت هزینه های عمومی

مدیریت هزینه های عمومی

نویسنده: سالواتور شیائو کامپو
تعداد صفحات: ۷۶۰
فرمت: PDF
زبان: فارسی

این کتاب توسط سالواتور شیائو کامپو و دانیل توماسی به نگارش درآمده است و توسط گروه مترجمان ترجمه شده است.
کتاب مدیریت هزینه های عمومی، یک راهنمای عملی و عملیاتی برای کمک به کشورهایی است که درصدد بهبود شفافیت رویه های بودجه ریزی و اطلاعات بودجه ای هستند. دو ویژگی بارز این کتاب که آن را از هر نظر در مقایسه با کتب نشر یافته درخصوص مدیریت هزینه های عموی متمایز می کند، ۱) گستره ی پوشش آن و ۲) جهت گیری ویژه اش به سمت نیازهای کشورهای در حال توسعه است. از نظر پوشش موضوعی نیز، کتاب به گونه ای تنظیم شده است که همه ی ابعاد مدیریت هزینه های عمومی از تهیه و تدوین بودجه تا اجرای آن و مراحل کنترل و حساب رسی را دربرگیرد.
با توجه به این ویژگیها، می توان گفت که این کتاب هم می تواند به عنوان مرجعی برای سیاستگزاران و مجریان بودجه مورد استفاده قرارگیرد و هم به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی در زمینه ی بودجه ریزی بخش عمومی به کارگرفته شود.

دریافت کتاب

منبع :میهن دانلود

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here