زبان تخصصی حسابداری – دفتر چهارم

زبان تخصصی حسابداری - دفتر چهارم

نویسنده: فیروز کردی
تعداد صفحات: ۲۷
فرمت: PDF
زبان: فارسی

حسابداری شرکت فروشنده کالا:
حسابداری خرید و فروش کالا
حسابداری خرید
حسابداری فروش
هزینه های حمل
سیستم های نگهداری موجودی کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته
گزارشگری ادواری در شرکت های فروشنده کالا
صورتهای مالی شرکتهای فروشنده کالا
ثبتهای اصلاحی و ثبتهای بستن حسابها
تمرینات پایان فصل چهارم شامل:
مطالبی برای ترجمه
سئوالات صحیح ـ غلط
سئوالات چهار گزینه ای
فرهنگ اصطلاحات حسابداری فصل چهارم

دریافت کتاب

منبع :تک کتاب

۰

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here